عکس خبر: تعهد به ساخت 1420 واحد طرح مسکن ملی در اراک و مهاجران
تعهد به ساخت 1420 واحد طرح مسکن ملی در اراک و مهاجران
عکس خبر: لیست نهایی خانه های خالی جمعه تحویل سازمان امور مالیاتی می شود
لیست نهایی خانه های خالی جمعه تحویل سازمان امور مالیاتی می شود
عکس خبر: 90 درصد درآمد خانوار دهک های پایین به مسکن و خوراک اختصاص پیدا کرده  است
90 درصد درآمد خانوار دهک های پایین به مسکن و خوراک اختصاص پیدا کرده است
عکس خبر: هدف اصلی قانون پیش فروش مسکن ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده است
هدف اصلی قانون پیش فروش مسکن ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده است
عکس خبر: تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال پرداخت می شود
تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال پرداخت می شود
عکس خبر: ساخت 400 هزار واحد مسکونی توسط تعاونی ها
ساخت 400 هزار واحد مسکونی توسط تعاونی ها
عکس خبر: هزینه وام مسکن دوباره افزایش یافت
هزینه وام مسکن دوباره افزایش یافت
عکس خبر: تورم صفر بازار مسکن در شمال پایتخت
تورم صفر بازار مسکن در شمال پایتخت
عکس خبر: عدم لایروبی به موقع سدها و رودخانه ها علت وقوع سیل هرمزگان
عدم لایروبی به موقع سدها و رودخانه ها علت وقوع سیل هرمزگان
عکس خبر: برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی چهار سال با شیوه ساخت سنتی محقق نخواهد شد
برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی چهار سال با شیوه ساخت سنتی محقق نخواهد شد
عکس خبر: پیشنهاد ساخت واحدهای 60 متری در نهضت ملی مسکن
پیشنهاد ساخت واحدهای 60 متری در نهضت ملی مسکن
عکس خبر: ثبت نام نهضت ملی مسکن در 726 شهر درحال انجام است
ثبت نام نهضت ملی مسکن در 726 شهر درحال انجام است
عکس خبر: کاهش قیمت مسکن در پی اجرای الگوی «زمین صفر» توسط دولت
کاهش قیمت مسکن در پی اجرای الگوی «زمین صفر» توسط دولت
عکس خبر: 30 شهر استان تهران در معرض فرونشست قرار دارد
30 شهر استان تهران در معرض فرونشست قرار دارد
عکس خبر: احداث اسکلت بیش از 400 واحد مسکونی در منطقه زلزله‌زده اندیکا
احداث اسکلت بیش از 400 واحد مسکونی در منطقه زلزله‌زده اندیکا

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات