عکس خبر: ثبت نام 22 هزار حاشیه نشین برای دریافت سند
ثبت نام 22 هزار حاشیه نشین برای دریافت سند
عکس خبر: پایانی بر 16 سال بلاتکلیفی در برخی پروژه های مسکن مهر؟!
پایانی بر 16 سال بلاتکلیفی در برخی پروژه های مسکن مهر؟!
عکس خبر: تامین یک میلیون قطعه زمین 99 ساله در روستاها تا پایان دولت
تامین یک میلیون قطعه زمین 99 ساله در روستاها تا پایان دولت
عکس خبر: ساخت شهرک جدید 10هزارنفری در پرند
ساخت شهرک جدید 10هزارنفری در پرند
عکس خبر: بذرپاش برای تسریع در انجام طرح نهضت ملی مسکن ورود کند
بذرپاش برای تسریع در انجام طرح نهضت ملی مسکن ورود کند
عکس خبر: وضعیت ساخت مسکن مطلوب نیست
وضعیت ساخت مسکن مطلوب نیست
عکس خبر: بهسازی 850 روستای خوزستان در حال اتمام است
بهسازی 850 روستای خوزستان در حال اتمام است
عکس خبر: ساخت 50 هزار مسکن کارگری به صورت آزمایشی در کشور تا پایان سال
ساخت 50 هزار مسکن کارگری به صورت آزمایشی در کشور تا پایان سال
عکس خبر: 20 هزار قطعه زمین برای مسکن روستایی خوزستان تامین می شود
20 هزار قطعه زمین برای مسکن روستایی خوزستان تامین می شود
عکس خبر: افزایش 6 درصدی شاخص مقاوم سازی مسکن روستایی گیلان
افزایش 6 درصدی شاخص مقاوم سازی مسکن روستایی گیلان
عکس خبر: خانه های بالای 25 میلیارد تومان مشمول مالیات شدند
خانه های بالای 25 میلیارد تومان مشمول مالیات شدند
عکس خبر: مالیات سکونتگاه های غیررسمی باید صرف محرومیت زدایی همان منطقه شود
مالیات سکونتگاه های غیررسمی باید صرف محرومیت زدایی همان منطقه شود
عکس خبر: مالیات بر واحدهای مسکونی مهر و نهضت ملی مسکن مشخص شد
مالیات بر واحدهای مسکونی مهر و نهضت ملی مسکن مشخص شد
عکس خبر: پروژه های خودمالکی مسکن ملی مشکل آب و برق ندارد
پروژه های خودمالکی مسکن ملی مشکل آب و برق ندارد
عکس خبر: درصورت نیاز برای تامین زمین مسکن ملی به سمت مرتفع نشینی پیش می رویم
درصورت نیاز برای تامین زمین مسکن ملی به سمت مرتفع نشینی پیش می رویم

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات