پروانه ساختمانی

نمایش 15 از 17 خبر با برچسب پروانه ساختمانی
عکس خبر: کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی با هوشمندسازی کنترل نقشه های معماری
کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی با هوشمندسازی کنترل نقشه های معماری
عکس خبر: بیشترین عرضه مسکن در شمال و غرب تهران
بیشترین عرضه مسکن در شمال و غرب تهران
عکس خبر: بهره مندی ساکنان بافت فرسوده از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن
بهره مندی ساکنان بافت فرسوده از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن
عکس خبر: مدت زمان صدور پروانه های ساخت نهضت ملی مسکن، یک ماهه شد
مدت زمان صدور پروانه های ساخت نهضت ملی مسکن، یک ماهه شد
عکس خبر: افزایش 13 درصدی واحدهای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادره برای تهران طی تابستان
افزایش 13 درصدی واحدهای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادره برای تهران طی تابستان
عکس خبر: تولید مسکن به نیم میلیون واحد رسید
تولید مسکن به نیم میلیون واحد رسید
عکس خبر: میانگین صدور پروانه در تهران 80 روز / مانع زدایی ازتولید در صنعت ساخت و ساز
میانگین صدور پروانه در تهران 80 روز / مانع زدایی ازتولید در صنعت ساخت و ساز
عکس خبر: ثبت نام خانه اولی‌ها از دو هفته دیگر در طرح جهش مسکن
ثبت نام خانه اولی‌ها از دو هفته دیگر در طرح جهش مسکن
عکس خبر: تحقق تصمیمات سفر رییس جمهوری؛ سایت مسکن ملی طبس فعال شد
تحقق تصمیمات سفر رییس جمهوری؛ سایت مسکن ملی طبس فعال شد
عکس خبر: دستور مدیرعامل بانک مسکن برای تسریع در روند پرداخت وام مسکن
دستور مدیرعامل بانک مسکن برای تسریع در روند پرداخت وام مسکن
عکس خبر: عقب نشینی از قانون یا تلاش برای بازگشت رونق به حوزه ساخت و ساز!
عقب نشینی از قانون یا تلاش برای بازگشت رونق به حوزه ساخت و ساز!
عکس خبر: تعداد پروانه های صادرشده ساختمانی در زمستان 25 درصد کاهش یافت
تعداد پروانه های صادرشده ساختمانی در زمستان 25 درصد کاهش یافت
عکس خبر: افزایش 300 درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی
افزایش 300 درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی
عکس خبر: سامانه یکپارچه صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌ها ایجاد می‌شود
سامانه یکپارچه صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌ها ایجاد می‌شود
عکس خبر: انحراف در  108 هزار پروانه ساختمانی طی سال های 91 تا 97
انحراف در 108 هزار پروانه ساختمانی طی سال های 91 تا 97

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات