صندوق ملی مسکن

نمایش 15 از 14 خبر با برچسب صندوق ملی مسکن
عکس خبر: شهرداران یک ماهه پروانه ساخت بدهند / بخش خصوصی می‌تواند تکنولوژی جدید ساختمان را وارد کند
شهرداران یک ماهه پروانه ساخت بدهند / بخش خصوصی می‌تواند تکنولوژی جدید ساختمان را وارد کند
عکس خبر: اساسنامه صندوق ملی مسکن نهایی شد
اساسنامه صندوق ملی مسکن نهایی شد
عکس خبر: آغاز ساخت 700 هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن
آغاز ساخت 700 هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن
عکس خبر: افزایش سقف نوسازی واحدهای فرسوده تا 150 هزار واحد در سال
افزایش سقف نوسازی واحدهای فرسوده تا 150 هزار واحد در سال
عکس خبر: احداث 150 هزار واحد مسکن اجاره‌ای
احداث 150 هزار واحد مسکن اجاره‌ای
عکس خبر: اولین گام برای اجرای جهش تولید مسکن برداشته شد / تامین 7 هزار هکتار زمین 99 ساله
اولین گام برای اجرای جهش تولید مسکن برداشته شد / تامین 7 هزار هکتار زمین 99 ساله
عکس خبر: اساسنامه صندوق ملی مسکن در شرف نهایی شدن / باید 20 درصد مسکن های جدید صنعتی ساز باشد
اساسنامه صندوق ملی مسکن در شرف نهایی شدن / باید 20 درصد مسکن های جدید صنعتی ساز باشد
عکس خبر: وام یارانه ای مسکن برای 3 دهک
وام یارانه ای مسکن برای 3 دهک
عکس خبر: مستاجران هم باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک ثبت کنند
مستاجران هم باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک ثبت کنند
عکس خبر: مالیات خانه های خالی به صندوق ملی مسکن می رود
مالیات خانه های خالی به صندوق ملی مسکن می رود
عکس خبر: قیمت ارز کاهش یابد، قیمت مسکن هم افت می کند
قیمت ارز کاهش یابد، قیمت مسکن هم افت می کند
عکس خبر: دولت مکلف به واگذاری اراضی با اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن شد
دولت مکلف به واگذاری اراضی با اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن شد
عکس خبر: خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی
خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی
عکس خبر: بانک‌ها مکلف به اختصاص ۴۰ درصد از مانده تسهیلات سالانه به مسکن شدند
بانک‌ها مکلف به اختصاص ۴۰ درصد از مانده تسهیلات سالانه به مسکن شدند

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات