سامانه ثمن

نمایش 15 از 57 خبر با برچسب سامانه ثمن
عکس خبر: پرداخت وام اجاره به حدود 15 هزار نفر تاکنون
پرداخت وام اجاره به حدود 15 هزار نفر تاکنون
عکس خبر: رفع موانع بروکراسی به طرح نهضت ملی مسکن سرعت می دهد
رفع موانع بروکراسی به طرح نهضت ملی مسکن سرعت می دهد
عکس خبر: دو بانک دیگر برای پروژه نهضت مسکن پای کار آمدند
دو بانک دیگر برای پروژه نهضت مسکن پای کار آمدند
عکس خبر: بیش از 1.3 میلیون واحد ساخته شده و نزدیک به یک میلیون واحد دیگر در حال ساخت
بیش از 1.3 میلیون واحد ساخته شده و نزدیک به یک میلیون واحد دیگر در حال ساخت
عکس خبر: متقاضیان نهضت مسکن آورده نیاورند حذف می شوند
متقاضیان نهضت مسکن آورده نیاورند حذف می شوند
عکس خبر: دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن ابلاغ شد
دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن ابلاغ شد
عکس خبر: سرگردانی متقاضیان وام اجاره بین سامانه وام ودیعه مسکن و بانک ها
سرگردانی متقاضیان وام اجاره بین سامانه وام ودیعه مسکن و بانک ها
عکس خبر: ثبت نام مجدد نهضت ملی مسکن در صورت وجود متقاضی جدید
ثبت نام مجدد نهضت ملی مسکن در صورت وجود متقاضی جدید
عکس خبر: ثبت نام 170 هزار نفر برای وام اجاره تاکنون
ثبت نام 170 هزار نفر برای وام اجاره تاکنون
عکس خبر: چرا وام ودیعه مسکن به مجردها تعلق نمی گیرد؟
چرا وام ودیعه مسکن به مجردها تعلق نمی گیرد؟
عکس خبر: اگر برایتان پیامک نیامده به سامانه مراجعه کنید
اگر برایتان پیامک نیامده به سامانه مراجعه کنید
عکس خبر: ثبت نام وام ودیعه مسکن از فردا 12 خرداد آغاز می شود
ثبت نام وام ودیعه مسکن از فردا 12 خرداد آغاز می شود
عکس خبر: سردرگمی متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن؛ چرا تعهدنامه محضری در سامانه ثمن نیست؟
سردرگمی متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن؛ چرا تعهدنامه محضری در سامانه ثمن نیست؟
عکس خبر: ثبت نام 5 میلیون متقاضی در نهضت ملی مسکن
ثبت نام 5 میلیون متقاضی در نهضت ملی مسکن
عکس خبر: 80 درصد هزینه ساخت مسکن دهک های اول تا سوم از محل تسهیلات بانکی
80 درصد هزینه ساخت مسکن دهک های اول تا سوم از محل تسهیلات بانکی

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات